กรณีศึกษา: บทสัมภาษณ์ CEO: Paris Smith x SBC

บทสัมภาษณ์ CEO:
PARIS SMITH x SBC

Paris Smith ผู้เป็น CEO ของ Pinnacle ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจของเธอต่อ Pinnacle Solution ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ SBC
01 ก.ย. 2021